Regelgeving

Onze ondernemers werken allen volgens de landelijke regelgeving.

Binnen onze protocollen zijn alle vormen van regelgeving, waar men binnen kinderopvang zich aan dient te houden, opgenomen. Tijdens bezoeken aan onze onderneemsters wordt met voortdurende regelmaat controle op deze regelgeving uitgevoerd. De regelgeving, controles en onderzoeken zijn geborgd in ons kwaliteitsmanagementsysteem. Na het eerste jaar ontvangt iedere onderneemster haar eigen HKZ certificaat voor haar onderneming.