Kleine dagverblijven tot 36 kindplaatsen (3 groepen)

Een kleinschalig kinderdagverblijf en naschoolse opvang moet in de praktijk aan dezelfde regels voldoen als de grote kinderdagverblijven. Dit betekent dat er relatief een zware administratieve last ligt bij de ondernemers. De franchise organisatie neemt daar een deel van voor haar rekening door een helder systeem te realiseren en verbeteringen voortdurend door te voeren.