Gastouderbureau

Gastouderbureau Satellite staat geregistreerd als zodanig in het Landelijk Register Kinderopvang.

Onze onderneemsters werkzaam met maximaal 5 gastkinderen aan huis werken onder de registratie van ons gastouderbureau. De onderneemsters/gastouders verzorgen de werving van hun klanten zelf. Deze procedure staat omschreven in ons handboek waarop wij regelmatig controle uitvoeren. Iedere ouder die gebruik maakt van deze vorm van kinderopvang zal naast de plaatsingsovereenkomst met de kinderopvang een GOB overeenkomst af sluiten met het gastouderbureau. Daarmee worden de gegevens van ouders en hun kinderen op het gastouderbureau geregistreerd.

Jaarlijks wordt bij onze onderneemsters een risico inventarisatie gehouden om zo de gezondheid, hygiëne en veiligheid voor de kinderen te meten, volgens de richtlijnen van de landelijke GGD.

Naast de risico inventarisatie bezoeken wij onze onderneemsters jaarlijks voor een supervisie gesprek, interne audit voor ons kwaliteitssysteem. Daarmee wordt nagegaan of men een gedegen administratie als ondernemer voert en hoe de kinderopvang verloopt. Jaarlijks wordt met de ouders een ouderavond georganiseerd waarin uitwisseling vanuit de organisatie plaats vindt.

De prijs voor kinderopvang wordt door de ondernemers en het gastouderbureau bepaald. Satellite heeft daarin alleen een adviserende rol. Wel is men gehouden aan de normen die de belastingdienst hanteert.

Een brochure van het gastouderbureau is op te vragen bij onderstaand adres.

Als ouder kunt u wanneer u dit wenst contact met ons opnemen, wij beantwoorden uw vragen graag.

Gastouderbureau Satellite
Sportlaan 29
2995 VN HEERJANSDAM
078-6773361

Downloads: