Diensten

De formule "Zelfstandig ondernemen in kleinschalige kinderopvang" richt zich met name op deskundigheidsbevordering door trainingen, begeleiding, supervisie gesprekken waarin de groei van de ondernemer wordt besproken. De vier sleutel woorden Respect, Ruimte zowel fysiek als psychisch, Individuele aandacht, Positieve benadering zijn de pijlers waar al onze trainingen en begeleiding op zijn gericht.

Naast de basistraining blijft iedere ondernemer trainingen bij ons volgen in pedagogie en communicatie. Daarnaast worden er jaarlijks tal van trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd waarin men kennis kan nemen van ontwikkelingen binnen kinderopvang en ondernemen. Deze worden op maat aangeboden.

Ieder jaar worden er tevredenheidsonderzoeken gehouden zowel onder de ouders als de ondernemers. Het meet moment voor iedere ondernemer.

Ons beleid staat verwoord in protocollen welke regelmatig worden bijgesteld op aanvullende regelgeving en of ontwikkelingen binnen kinderopvang.

Onze pedagogische visie loopt als een rode draad door het totale beleid in kinderopvang.