Bedrijfsinfo

De organisatie

SATELLITE "Partner in kleinschalige en agrarische Kinderopvang" B.V. is opgericht in juni 2001. Wij werken volgens de pedagogische visie welke door Radius Nederland is ontwikkeld. Daarnaast werken we volgens het kwaliteitsmanagementsysteem. De franchiseformule is sinds mei 2003 gecertificeerd volgens ISO 9001-2000. Per september 2004 HKZ (Harmonisatiemodel Kwaliteitsstelsel Zorginstellingen) gecertificeerd. Tevens zijn de handboeken voor gebruik kinderdagverblijf HKZ gecertificeerd.

Stand van zaken

Momenteel werken 20 onderneemsters landelijk volgens onze formule. Allen hebben hun HKZ certificaat. Zowel in landelijk als stedelijk gebiedt zijn onze onderneemsters werkzaam.
Onderneemsters in Nederland zijn ingedeeld in regio’s en worden door ons begeleid.
Vanuit iedere regio neemt een aangewezen ondernemer deel aan de Adviesraad welke een advies functie heeft binnen de organisatie.

Buitenschoolse opvang

Een aantal ondernemers van Satellite bieden een unieke vorm van buitenschoolse opvang aan. Daartoe is een specifiek protocol ontwikkeld. Binnen dit aanbod staan aspecten als ruimte, bewegen, spel, creativiteit/uitdaging en natuur centraal.

Gastouderbureau

Daarnaast heeft Satellite een eigen gastouderbureau waarin een nauwe samenwerking is met GGD Zuid Holland Zuid. Alles volgens de laatste nieuwe wet- en regelgeving.

Nieuwe ontwikkelingen

In 2004 heeft Satellite een doorgroeimodel ontwikkeld waar onderneemsters van kinderopvang aan huis, met maximaal 6 gastkinderen, door kunnen groeien naar een klein kinderdagverblijf. Ook hier wordt er weer met dezelfde formule gewerkt. In het handboek is alles aanwezig voor het starten van een kinderdagverblijf. Verschillende onderneemsters zijn inmiddels erkend leerbedrijf voor Calibris stagiaires. Satellite heeft een licentie met Calibris zodat we zelf de trainingen verzorgen omtrent het begeleiden van stagiaires en wordt iedere onderneemster na het behalen van het certificaat voor de basistraining, erkend leerbedrijf via de Calibris.

Satellite College

In 2009 is het Satellite college opgericht. Binnen dit college worden tal van trainingen aangeboden. Een aantal trainingen uit dit aanbod volgt de ondernemer en het personeel verplicht. De overige trainingen worden op verzoek aangeboden. Voor deze trainingen hebben wij een samenwerking met diverse organisaties welke zijn gespecialiseerd in trainingen binnen de kinderopvang. Voor Satellite is daartoe specifiek ons gedachtegoed toegevoegd aan deze trainingen en zijn deze trainingen uniek te noemen.

Kinderopvang op de boerderij

In samenwerking met Radius Nederland en GLTO is een specifiek groenprotocol ontwikkeld voor kinderopvang op de boerderij. De gebeurtenissen op de boerderij is een duidelijk onderdeel van de kinderopvang. Een voorwaarde is dat het agrarisch bedrijf actief is. Binnen deze opzet kan een onderneemster de keuze maken uit 6 kinderen in de eigen woning tot 36 kindplaatsen in een klein kinderdagverblijf op de boerderij. Naast het groen protocol hebben wij een specifiek Risicomodel ontwikkeld voor kinderopvang op een boerderij.

Kinderopvang PLUS

Enkele ondernemers hebben een uniek aanbod voor kinderen met een lichte handicap. Binnen een ruime omgeving met huiselijke sfeer wordt extra aandacht besteed aan deze kinderen. Speciaal voor deze doelgroep hebben wij protocollen ontwikkeld.

Landelijke ontwikkelingen

Satellite heeft in 2003 deelgenomen aan het Equal project welke uitgevoerd werd door de Maatschappelijke Ondernemersgroep (brancheorganisatie). In opdracht van het ministerie werd hierin onderzoek gedaan naar kleinschalige kinderopvang op Europees niveau. Graag zouden wij komen tot erkenning van kleinschalige kinderopvang in de landelijke regelgeving.

De Agrarische Hogeschool in Dronten heeft de formule van Satellite opgenomen als een van de geslaagde projecten ter invulling aan een vitaal en leefbaar platteland op Europees niveau. Satellite heeft bijgedragen aan een internationaal uitwisselingstraject, als één van de geslaagde projecten in Nederland.