Van 0 tot 6 kinderen: kleinschalige kinderopvang

Satellite draagt er zorg voor dat zelfstandig ondernemers met maximaal 6 kinderen aan huis (van 0 - 12 jaar) hun onderneming op een professionele, deskundige wijze vorm kunnen geven. Landelijk krijgt deze vorm van opvang bij met name de overheid, nog niet de waardering die het zou verdienen. Deze werkvorm is duidelijk te onderscheiden van de reguliere gastouderopvang. 

Ondernemers werken onder eigen registratie in het landelijk register voor kinderdagopvang. Wij gaan er vanuit dat in deze opzet ouders en kinderen dezelfde professionele opzet ontvangen in vergelijking met onze kinderdagverblijven. In training en begeleiding wordt geen onderscheidt gemaakt. Dit maakt dat men als ondernemer middels deze opzet een volwaardig inkomen kan verwerven.

Inhet kader ondernemen kunt u bij Satellite Partner ook: